pgb huisbezoek

Wat is PGB?

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een financiële regeling in Nederland waarmee mensen met een beperking, chronische ziekte of een andere zorgvraag zelf hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen en organiseren. Normaal gesproken ontvang je zorg in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis, maar met een Persoonsgebonden Budget ofwel een PGB kun je thuis je zorg ontvangen. Het doel van een PGB is om mensen meer regie en keuzevrijheid te geven over de zorg die ze ontvangen. In plaats van dat de zorgverlening wordt georganiseerd door een zorginstelling, kunnen PGB-houders zelf zorgverleners inhuren, zoals mantelzorgers, familieleden, of professionals, en betalen voor de benodigde zorg- en ondersteuningsdiensten.

Een PGB wordt toegekend op basis van een indicatie die de zorgbehoefte van de aanvrager beoordeelt. De hoogte van het PGB wordt bepaald door het soort zorg en de hoeveelheid zorg die nodig is. PGB-houders moeten verantwoording afleggen over hoe ze het budget besteden en worden regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste manier wordt gebruikt.

Het PGB is bedoeld om mensen met een zorgbehoefte meer zeggenschap te geven over hun zorg en om maatwerk te bieden dat past bij hun persoonlijke situatie. Het is een alternatieve financieringsmethode voor zorg en ondersteuning naast de reguliere zorg die wordt verstrekt via zorginstellingen.

Gerelateerde artikelen

One thought on “Wat is PGB?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *