Voor de artikelen die je bij Shopvanalleswat.nl koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer het artikel niet in goede staat verkeert en bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, bieden we je de mogelijkheid om het artikel kosteloos te retourneren. Afhankelijk van het artikel kunnen we het artikel vervangen of het aankoopbedrag terugbetalen.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant. De fabrikant kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het artikel.

De factuur van de bestelling is tevens het garantiebewijs.